Emalatxana

APEX Müştəri Ziyarəti

CO2 Zavodu

Markalama Maşınları Zavodu

Oyma Maşınları Zavodu

Kənar Bantlama Maşınları Zavodu

Fiber Fabriki

Lazer Maşın Zavodu

Sıra Qazma Zavodu

Yükləmə və Boşaltma Zavodu

Dörd Oxlu Zavod

017

Sürtülə bilən mişar fabriki

013

Titrəmə Bıçaq Zavodu